Hoạt động team building Hoạt động team building Hoạt động team building Hoạt động team building

Hoạt động team building

Nhà máy giặt ủi công nghệ cao Del Tech thường xuyên tổ chức các hoạt động team building với ý nghĩa lớn nhất là xây dựng tinh thần đoàn kết và giao lưu lẫn nhau giữa các thành viên trong doanh nghiệp. 

Với các cá nhân tham gia, thử thách của chương trình team building là cơ hội thể hiện khả năng của bản thân ngoài khuôn phép của nơi làm việc cùng đồng nghiệp của mình. Không chỉ là dịp nghỉ dưỡng,  xã stress, tái tạo sức lao động sau một thời gian dài làm việc nơi văn phòng, team building còn đem đến những giá trí vô hình về kỹ năng và tinh thần đồng đội cho các cá nhân.